Wczytuję dane...
Producent: US Pharmacia
Przejdź do pełnego opisu produktu

Produkt leczniczy Apap Junior stosuje się w objawowym leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu oraz gorączki.

Substancja czynna: Paracetamolum

Skład

Jedna saszetka zawiera 250 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze:

Zawiera sorbitol (E 420) 600 mg/saszetkę.

Zawiera sacharozę 0,1 mg/saszetkę.

Dawkowanie

Dawki zależą od wieku i masy ciała; dawka jednorazowa wynosi od 10 do 15 mg/kg masy ciała, a całkowita dawka dobowa wynosi 60-75 mg/kg masy ciała.

Odstęp miedzy poszczególnymi dawkami zależy od objawów i maksymalnej dawki dobowej. Nie powinien być jednak krótszy niż 4 godziny.

Nie stosować produktu leczniczego Apap Junior dłużej niż trzy dni bez zalecenia lekarza.

Masa ciała (wiek)

Pojedyczna dawka

Maksymalna dawka dobowa

17 kg-25 kg

(4-8 lat)

250 mg paracetamolu

(1 saszetka)

1000 mg paracetamolu

(4 saszetki )

26 kg-40 kg

(8-12 lat)

500 mg paracetamolu

(2 saszetki)

1500 mg paracetamolu

(6 saszetek )

Sposób podawania

Tylko do podawania doustnego. Granulat należy przyjmować bezpośrednio do ust (na język) i połknąć bez popijania wodą.

Nie przyjmować produktu leczniczego Apap Junior po posiłku.

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, lub z zespołem Gilberta, dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) musi być zachowany odstęp pomiędzy dawkami wynoszący co najmniej 8 godzin.

Przewlekły alkoholizm

Przewlekłe spożywanie alkoholu może obniżyć próg toksyczności paracetamolu. U tych pacjentów odstęp w czasie pomiędzy dwiema dawkami powinien wynosić minimum 8 godzin. Nie należy przekraczać dawki 2 g paracetamolu na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dla wszystkich wskazań:

Osoby dorosłe, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat: zwykle stosowana dawka wynosi 500 – 1000 mg co 4 do 6 godzin do maksimum 3 g na dobę.

Należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp pomiędzy poszczególnymi dawkami.

Niewydolność nerek

W przypadku niewydolności nerek należy zmniejszyć dawkę:

Szybkość filtracji kłębuszkowej

Dawka

10 – 50 ml/min

500 mg co 6 godzin

< 10 ml/min

500 mg co 8 godzin

Należy rozważyć podanie skutecznej dawki dobowej nieprzekraczającej 60 mg/kg/dobę ( nieprzekraczającej 3 g/dobę) w następujących sytuacjach :

- Dorośli pacjenci o masie ciała mniejszej niż 50 kg

- Niewydolność wątroby (łagodna do umiarkowanej)

- Przewlekły alkoholizm

- Odwodnienie

- Przewlekłe niedożywienie

- Zaburzenie czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek lub z zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstęp pomiędzy dawkami.

Paracetamol w postaci granulatu w saszetkach nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 4. lat; dzieciom w wieku 4-8 lat można podawać 250 mg co 4-6 godzin do maksimum 4 dawek na 24 godziny. Dzieciom w wieku 8-12 lat można podawać 500 mg co 4-6 godzin do maksimum 1500 mg w ciągu 24 godzin.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Ciężka niewydolność wątroby (skala Childa i Pugha > 9).

Zawartość:

Saszetki z folii PETP/Aluminium/LDPE z białym lub prawie białym granulatem. Apap Junior jest dostępny w opakowaniu zawierającym 10 saszetek w tekturowym pudełku.
Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...