Wczytuję dane...
Producent: US Pharmacia
Przejdź do pełnego opisu produktu

Gripex Hot Max (1000 mg + 100 mg + 12,2 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego
(paracetamol + kwas askorbowy + chlorowodorek fenylefryny)

1. Co to jest lek Gripex Hot Max i w jakim celu się go stosuje

Gripex Hot Max, proszek do sporządzania roztworu doustnego, to lek wieloskładnikowy o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i udrożniającym nos. Łagodzi objawy przeziębienia i grypy.

Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie. Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gripex Hot Max

Kiedy nie stosować leku Gripex Hot Max

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub aminy sympatykomimetyczne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli występują następujące schorzenia:
  • niestabilna choroba wieńcowa,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • wysokie ciśnienie tętnicze,
  • wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej,
  • ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
  • wirusowe zapalenie wątroby,
  • choroba alkoholowa,
  • fenyloketonuria,
  • jaskra z wąskim kątem przesączania,
  • nadczynność tarczycy.
 • W czasie stosowania leków z grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków.
 • W skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.
 • W czasie przyjmowania zydowudyny (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
 • U dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Gripex Hot Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli:

 • U pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek, astma oskrzelowa, rozrost gruczołu krokowego, zespół Raynaud’a (zblednięcie, a następnie zasinienie palców rąk, stóp, brzegów płatków usznych i czubka nosa występujące często pod wpływem zimna lub emocji), choroba wieńcowa, cukrzyca.
 • Pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe.
 • Pacjent przyjmuje leki będące antagonistami receptorów β-adrenergicznych - należy stosować lek ostrożnie.
 • Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.
 • Nie należy stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu ani leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej (sympatykomimetyków).

Nie należy pić alkoholu w czasie przyjmowania leku ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Dzieci i młodzież

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Gripex Hot Max a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi:

 • paracetamol (substancja czynna znajdująca się w wielu preparatach stosowanych w przeziębieniu i grypie);
 • fenylefrynę lub pseudoefedrynę (stosowane w objawowym leczeniu nieżytu nosa, czyli kataru);
 • inne sympatykomimetyki lub inhibitory MAO (stosowane w leczeniu niedociśnienia tętniczego lub w depresji);
 • zydowudynę (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

Należy zasięgnąć opinii lekarza przed równoczesnym zastosowaniem z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, kumaryna);
 • lekami przeciwpadaczkowymi;
 • barbituranami (leki działające nasennie i uspokajająco);
 • lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (guanetydyna, mekamylamina, metyldopa, rezerpina);
 • indometacyną (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny);
 • antagonistami receptorów β-adrenergicznych (leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i chorobach układu krążenia);
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Zawarty w leku kwas askorbowy zwiększa wchłanianie

 • glinu (znajdującego się w lekach zobojętniających sok żołądkowy);
 • żelaza.

Gripex Hot Max z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Lek można stosować niezależnie od posiłków.
Nie należy pić alkoholu w czasie przyjmowania leku, ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może zmniejszać zdolność koncentracji i upośledzać czas reakcji. Dlatego w czasie stosowania leku należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia samochodu i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Lek zawiera sacharozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni przed zastosowaniem leku skontaktować się z lekarzem.
Jedna saszetka zawiera 1,936 g sacharozy, co odpowiada ok. 0,2 wymiennika węglowodanowego.

Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. Jak stosować lek Gripex Hot Max

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
1 saszetka co 4 do 6 godzin (maksymalnie 4 saszetki na dobę).
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.
Lek można stosować niezależnie od posiłków.
Leku Gripex Hot Max nie stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez konsultacji lekarskiej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gripex Hot Max

Jeśli od przedawkowania nie upłynęła więcej niż 1 godzina, należy sprowokować wymioty i skontaktować się z lekarzem, gdyż może być konieczne specjalistyczne leczenie w warunkach szpitalnych.

Mogą wystąpić objawy takie jak: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić samoistnie, co jednak nie wyklucza rozwijającego się uszkodzenia wątroby. Mogą również wystąpić objawy takie jak drżenie, niepokój, bezsenność, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, znaczne przyspieszenie częstości skurczów serca, bladość powłok, zatrzymanie moczu. W późniejszym okresie mogą pojawić się: ból brzucha, żółtaczka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawka leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Gripex Hot Max

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Gripex Hot Max służy do krótkotrwałego łagodzenia objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych. W razie przerwania leczenia i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku lub zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należą do nich:

 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka);
 • zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (objawiającego się zaburzeniami świadomości, bladością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, obrzękami);
 • zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej;
 • zaburzenia układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia (przyspieszone bicie serca), zaburzenia rytmu serca, bladość skóry;
 • zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zaburzenia oddychania, napad astmy oskrzelowej;
 • zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych;
 • zaburzenia układu nerwowego: niepokój, bezsenność;
 • zaburzenia psychiczne: omamy, lęk, nerwowość;
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego: granulocytopenia (zmniejszona liczba jednego rodzaju krwinek białych we krwi), agranulocytoza (brak jednego rodzaju krwinek białych we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: +48 (22) 492 13 01, faks: +48 (22) 492 13 09
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gripex Hot Max

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.
Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowanie i inne informacje

Co zawiera lek Gripex Hot Max

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 1000 mg, kwas askorbowy 100 mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2 mg.
Substancje pomocnicze to: sacharoza, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, potasu acesulfam (E 950), aromaty cytrynowe, aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda lek Gripex Hot Max i co zawiera opakowanie

Lek jest proszkiem do sporządzania roztworu doustnego, pakowanym w saszetki.

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...