Wczytuję dane...
Producent: Hydrex
Przejdź do pełnego opisu produktu

Test na narkotyki - MULTI test - do wykrywania w moczu amfetaminy, kokainy, morfiny, heroiny, marihuany i haszyszu jest testem wieloparametrowym i składa się z 4-ch pasków testowych umieszczonych w jednej plastikowej obudowie. Każdy pasek odpowiada za wykrycie innego narkotyku w moczu: AMP - amfetaminy, COC - kokainy, MOR - morfiny i heroiny, THC - marihuany i haszyszu. MULTI Test należy stosować wówczas, gdy nie wiadomo dokładnie, który z narkotyków został użyty. Wykonanie badania testem MULTI TEST jest bardzo proste, wystarczy zanurzyć panel pasków testowych w próbce moczu, a wyniki w postaci barwnych prążków odczytuje się już po 5 minutach.

Wskazania

Szybki test zanurzeniowy do jednoczesnego wykrywania w moczu amfetaminy, kokainy, morfiny, heroiny, marihuany i haszyszu. MULTI Test należy stosować wówczas, gdy nie wiadomo dokładnie, który z narkotyków został użyty.

Działanie

MULTI Test składa się z 4-ch pasków testowych umieszczonych w jednej plastikowej obudowie. Każdy z tych pasków jest niezależnie działającym testem, w którym narkotyk lub jego metabolit zawarty w badanym moczu wchodzi w odpowiednie reakcje immunologiczne z substancjami aktywnymi (barwny koniugat narkotyku lub jego metabolitu i koniugat przeciwciała skierowanego przeciwko narkotykowi lub jego metabolitowi ze złotem koloidalnym), które zostały naniesione na membranę w procesie produkcji testu.

W przypadku, gdy dany narkotyk lub jego metabolit jest obecny w badanym moczu, na pasku testowym pojawia się tylko jeden barwny prążek. W przypadku, gdy dany narkotyk lub jego metabolit nie występuje w badanym moczu, na pasku testowym pojawiają się dwa barwne prążki.

AMP - wykrywa amfetaminę

Amfetamina występuje w postaci białego proszku, tabletek, kapsułek lub kryształków. Może być zażywana doustnie, dożylnie lub przez palenie czy wdychanie. Małe dawki amfetaminy przyjmowane przez krótki okres powodują wzrost aktywności psychoruchowej, poczucie pewności siebie, euforię i objawy pobudzenia układu współczulnego. Większe dawki mogą prowadzić do zatrucia, któremu towarzyszy gonitwa myśli, bezsenność, niepokój i drżenie mięśni. Już kilkakrotne użycie amfetaminy prowadzi do silnego uzależnienia psychicznego.

Amfetaminę można wykryć w czasie 1 do 3 dni od momentu użycia.

COC - wykrywa kokainę

Otrzymywana z liści rośliny koki kokaina silnie stymuluje centralny układ nerwowy i służy do miejscowych znieczuleń. Występuje w postaci białego bezwonnego proszku rozpuszczalnego w wodzie. W tej formie najczęściej się ją wdycha (absorbuje przez błony śluzowe nosa), rozciera na dziąsłach lub wstrzykuje bezpośrednio do żyły. Do efektów wywołanych używaniem kokainy należy euforia, pewność siebie, poczucie rozpierającej energii i towarzysząca temu zwiększona częstość akcji serca, rozszerzenie źrenic, gorączka, drżenie i pocenie się.

Kokaina jest wydalana z moczem głównie jako benzoilecgonina, która może być wykryta w czasie 1 do 4 dni od momentu użycia.

MOR - wykrywa morfinę i heroinę

Morfina, heroina i kodeina (leki makowcowe, inaczej opiaty) są pozyskiwane z żywicy maku lekarskiego (opium). Morfina posiada właściwości narkotyczne i przeciwbólowe, działa na ośrodkowy układ nerwowy. Heroina ma podobne działanie jak morfina, ale wielokrotnie silniejsze. Heroina ma postać białego (z brązowymi domieszkami), krystalicznego proszku, bez zapachu. "Polska heroina" tzw. kompot jest lekko oleistym płynem w kolorze jasno do ciemnobrązowego.

Heroina szybko metabolizuje do morfiny i dlatego w moczu osoby zażywającej heroinę wykrywa się morfinę. Również kodeina w organizmie człowieka metabolizuje do morfiny. Używanie opiatów prowadzi do bardzo silnego uzależnienia psychicznego i fizycznego.

Morfinę obecną w moczu wykrywa się 2 do 3 dni od momentu użycia opiatów: morfiny, heroiny lub tzw. kompotu.

THC - wykrywa marihuanę i haszysz

Marihuana jest środkiem halucynogennym otrzymywanym z młodych liści i kwitnących części roślin zwanych konopiami indyjskimi. Haszysz jest żywicą zbieraną ze szczytów roślin konopi o kwiatostanach żeńskich. Głównym sposobem zażywania marihuany/ziela konopi, a także haszyszu jest palenie. Efekt wywołany zapaleniem jednego papierosa pojawia się po 20-30 minutach i trwa ok. 4 godzin.

Kanabinoidy są stosowane w terapii ostrej jaskry i przy nudnościach wywołanych chemioterapią. Większe dawki powodują u osób uzależnionych zaburzenia centralnego układu nerwowego, zmienny nastrój, postrzeganie sensoryczne, brak koordynacji, osłabioną pamięć krótkotrwałą, niepokój, paranoję, depresję, dezorientację, halucynacje i przyśpieszone bicie serca.

Po zażyciu marihuany czy haszyszu głównym produktem przemiany, która odbywa się w wątrobie, są kanabinoidy zawierające głównie metabolit karboksylowy (THC). THC utrzymuje się w organizmie człowieka na poziomie wykrywalnym przez 5 do 20 dni.

Sposób użycia

Przed wykonaniem badania należy przygotować papierowy ręcznik i zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.

 

Ważne uwagi przed wykonaniem badania:

 • Oznaczenie powinno być wykonane z próbki świeżego moczu zebranego do czystego i suchego pojemnika.

 • Mocz może być pobrany o dowolnej porze dnia.

 • Jeśli jednak badania nie można wykonać tuż po pobraniu moczu, wówczas badany mocz można przechować do 48 godzin w chłodziarce (temperatura 2 - 8°C). Przed wykonaniem badania pojemnik z moczem wystawić z chłodziarki i pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.

 • Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki i doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej.

 • Podczas zanurzania testu w moczu należy zwrócić uwagę, aby:

  • nie dotykać moczu plastikową obudową - testu nie wolno zanurzać w moczu za głęboko, tzn. nie wolno zanurzać powyżej dolnej krawędzi plastikowej obudowy,

  • test był zanurzony w moczu na tyle długo (zwykle wystarcza 15 sekund), aby pojawiły się prążki kontrolne w okienkach wynikowych,

  • badany mocz nie dostał się bezpośrednio do okienek wynikowych testu.

Wykonanie badania:

Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie.

 • Wyjąć test chwytając za jego górną część. Zwrócić uwagę, aby nie dotykać palcami okienek wynikowych testu. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.

 • Zdjąć plastikową osłonę z panela pasków testowych. Zanurzyć w badanym moczu wystające z obudowy paski testowe tak, aby nie dotknąć powierzchni moczu dolną krawędzią plastikowej obudowy testu.

 • Panel pasków testowych należy zanurzyć w moczu i trzymać w nim ok. 15 sekund, do momentu pojawienia się prążków kontrolnych C w okienkach wynikowych dla poszczególnych pasków testowych.

 • Gdy pojawią się prążki kontrolne, wyjąć panel testowy z moczu i umieścić test na poziomej powierzchni.

 • Wynik odczytywać niezależnie dla każdego narkotyku po 5 minutach od momentu zanurzenia panela pasków testowych w moczu.

 • UWAGA: Nie brać pod uwagę wyników otrzymanych po czasie dłuższym niż 15 minut. Po upływie 15 minut intensywność barwy prążków może ulec zmianie lub może pojawić się nowy prążek.

Interpretacja wyników testu:

Wynik dodatni:

 • Pojawia się tylko jeden barwny prążek: w strefie kontrolnej C.

 • Brak barwnego prążka w strefie testowej T.

 • W badanym moczu stwierdza się obecność narkotyku lub jego metabolitu.

Wynik ujemny:

 • Pojawiają się dwa barwne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C.

 • Intensywność barwy prążka testowego może być słabsza lub mocniejsza niż prążka kontrolnego. Jednak, jeśli pojawi się jakikolwiek ślad prążka testowego, to wynik testu należy interpretować jako ujemny.

 • W badanym moczu nie stwierdza się obecności narkotyku lub jego metabolitu.

Wynik nieważny:

 • Pojawia się tylko prążek testowy T lub nie pojawia się żaden prążek.

 • Badanie należy powtórzyć używając nowego testu.

Ostrzeżenia

 • Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.

 • Test należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.

 • Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.

 • Nie używać testu w przypadku, gdy kopertka foliowa jest uszkodzona, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.

 • Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.

 • Zużyty test usuwać jak każdy inny odpad domowy.

 • Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...