Wczytuję dane...
Producent: Hydrex
Przejdź do pełnego opisu produktu

Domowy test na infekcje dróg moczowych

Test na infekcje dróg moczowych przeznaczony jest do diagnozowania infekcji dróg moczowych w warunkach domowych. Test ma formę paska, na którym zostały umieszczone oddzielne pola reakcyjne w postaci kolorowych kwadracików. Każdy test posiada 2 pola reakcyjne, które służą do oznaczenia w moczu następujących parametrów: azotynów i leukocytów. W przypadku kontaktu z moczem na obu polach zachodzą odpowiednie reakcje biochemiczne, które powodują zmianę barwy pól.

Badanie testem na infekcje dróg moczowych polega na zanurzeniu paska testowego w próbce moczu i wzrokowym porównaniu barwy poszczególnych pól ze skalą barwną znajdującą się na opakowaniu. Test służy tylko do użytku zewnętrznego.

Sposób użycia

Do badania należy wykorzystać próbkę moczu pochodzącą ze środkowego strumienia, najlepiej z pierwszej, porannej zbiórki, po całonocnej (co najmniej 4-godzinnej)
przerwie w oddawaniu moczu. Badanie powinno być wykonane w ciągu 1 godziny od pobrania moczu.


ETAP 1: PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Test możesz wykonać na 2 sposoby: bez konieczności zbierania moczu – wprowadzając końcówkę paska pod strumień moczu lub zanurzając końcówkę paska w moczu
zebranym do czystego i suchego pojemnika. Przygotuj chusteczkę higieniczną i zegarek z sekundnikiem. Doprowadź test do temperatury pokojowej (15° – 30° C).

ETAP 2: WYKONANIE BADANIA

Wyjmij z kopertki test paskowy. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić. Wprowadź końcówkę testu pod środkowy strumień moczu na 1-2 sek. lub zanurz i natychmiast wyjmij test z moczu zebranego do czystego pojemnika.

Trzymając test poziomo dotknij jego brzegiem do chusteczki higienicznej, aby usunąć nadmiar moczu.

ETAP 3: ODCZYTANIE WYNIKÓW

Porównaj zabarwienie pól na pasku z barwami na skali barwnej znajdującej się na opakowaniu.

Uwaga: Przy porównywaniu barw pól należy uwzględnić odpowiadające obydwu parametrom (polom) czasy czytania.

Azotyny powinny być odczytane po 60 sekundach, a leukocyty dokładnie po 120 sekundach. Zmiany zabarwienia, które obserwuje się po czasie dłuższym niż 2 minuty nie mają znaczenia diagnostycznego.

W przypadku podwyższonego poziomu leukocytów i/lub obecności azotynów w moczu, jak i w przypadku otrzymania wyników w normie, ale przy utrzymujących się objawach infekcji - skonsultuj się z lekarzem.

Wynik testu nie jest podstawą do podejmowania decyzji o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia

  • Pasek testowy należy wyjąć z kopertki tuż przed wykonaniem badania. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
  • Testu nie należy używać po upływie terminu ważności lub jeśli opakowanie foliowe jest uszkodzone.
  • Nie należy używać testu przebarwionego, jeśli kolor testu może wskazywać na utratę wymaganych właściwości.
  • Trzymać z dala od dzieci.
  • Test tylko do diagnostyki in vitro.
  • Tylko do oznaczeń z moczu.
  • Nie wykonywać oznaczeń z krwi.
  • Nie połykać.
  • Po wykonaniu badania zużyty test należy usunąć jak każdy inny odpad domowy.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:

Opakowanie Testu na infekcje dróg moczowych zawiera 2 aluminiowe kopertki (każda zawierająca 1 test paskowy i środek pochłaniający wilgoć) oraz instrukcję wykonania testu. Skala barwna znajduje się na opakowaniu.