Wczytuję dane...
Producent: Hydrex
Przejdź do pełnego opisu produktu

Menopauza test płytkowy ułatwia zdiagnozowanie peri-menopauzy lub klimakterium w warunkach domowych. Jego zastosowanie umożliwia wykrycie w moczu hormonu FSH o stężeniu 25 mlU/ml lub wyższym. Wzrost produkcji tego hormonu pojawia się wraz z wiekiem, gdy zmniejsza się produkcja estrogenu. Jego podwyższony poziom może świadczyć o zbliżającym się klimakterium. Wynik testu można odczytać już po 3 minutach od zastosowania, a jego dokładność wynosi 99,9%.

Działanie

 • U kobiet w Polsce menopauza najczęściej występuje pomiędzy 45 a 55 rokiem życia. W tym czasie produkcja estrogenów i progesteronu spada, wzrasta natomiast poziom hormonów LH i FSH. Zasada działania testu na menopauzę wykorzystuje właśnie fakt podwyższonego poziomu FSH w moczu kobiety w okresie perimenopauzalnym.

 • Menopauza Test płytkowy jest szybkim testem jakościowym wykrywającym w moczu hormon FSH o stężeniu 25 mIU/ml lub wyższym. Zasada działania testu opiera się na reakcji antygen-przeciwciało. Naniesione w procesie produkcji na pasek testowy przeciwciała anty-FSH reagują z hormonem FSH obecnym w moczu.

Sposób użycia

Uwagi przed wykonaniem badania:

 • Badanie najlepiej wykonywać z pierwszego porannego moczu, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu FSH i z tego powodu uzyskane wyniki będą najbardziej wiarygodne. 

 • Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia.

 • Jeśli  badania  nie  można  wykonać  tuż  po  pobraniu  moczu  do  pojemnika,  wówczas  badany  mocz  można przechować do 48 godzin w chłodziarce (temperatura 2 - 8°C). Nie zamrażać. Przed wykonaniem badania pojemnik z moczem wystawić z chłodziarki i pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.

 • Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki i doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej.

 • Wykonanie testu:

 • Tuż przed wykonaniem badania otwórz foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Z kopertki wyjmij test płytkowy i plastikową pipetkę. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.

 • Płytkę testową umieść na poziomej powierzchni.

 • Końcówkę plastikowej pipetki zanurz w badanym moczu. Ściskając górną część pipetki, napełnij ją moczem.

 • Odmierz powoli 3 pełne krople moczu do owalnego okienka na płytce testowej. Aby zapewnić poprawne wykonanie testu, pipetkę trzymaj pionowo, ok. 1 cm nad powierzchnią płytki testowej tak, aby utworzyły się duże, swobodnie spadające krople, bez pęcherzyków powietrza.

 • Obserwuj  przemieszczanie  się  badanej  próbki  moczu  w  bibule  przez  strefę testową T i kontrolną C testu.

 • Odczekaj, aż w okienku wynikowym pojawią się barwne prążki.

 • Wynik testu odczytaj w czasie 5 minut od momentu wprowadzenia moczu do owalnego okienka na płytce testowej. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekaj jeszcze 1 minutę. Nie  bierz  pod  uwagę  wyniku  otrzymanego  po  czasie  dłuższym  niż 10 minut

Ostrzeżenia

 • Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.
 • Opakowanie należy przechowywać w temperaturze 2-30°C.
 • Nie zamrażać.
 • Nie używać testów po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
 • Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powie- trza mogła uszkodzić test.
 • Każdy test w opakowaniu jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia. Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.
 • Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:

Opakowanie Menopauza Test płytkowy zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania dwóch badań:

 • 2 aluminiowe szczelnie zamknięte kopertki, w każdej znajdują się: 1 test płytkowy, 1 pipetka i 1 środek pochłaniający wilgoć

 • 1 instrukcja używania wyrobu.

Przed wykonaniem badania należy przygotować zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...