Wczytuję dane...
Producent: ICB PHARMA
Przejdź do pełnego opisu produktu

Kick The Tick expert jest zestawem do bezpiecznego usuwania kleszczy żerujących na skórze ludzi i zwierząt. W skład zestawu wchodzi preparat do zamrażania kleszczy oraz przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszcza. Kick The Tick expert może być stosowany u dzieci powyżej 3. roku życia.

Szybkie usunięcie kleszcza zalecane jest w celu ograniczenia ryzyka zakażenia chorobami przenoszonymi przez insekty, takimi jak: kleszczowe zapalenie mózgu, bolerioza, babeszjoza, anaplazmoza i inne.

Działanie

Zamrożenie kleszcza ma na celu ograniczenie ryzyka transmisji czynników chorobotwórczych przenoszonych przez kleszcza.

Kick The Tick przyrząd służy do bezpiecznego usuwania kleszczy przyczepionych do skóry ludzi i zwierząt. Przyrząd został zaprojektowany z myślą o różnych rozmiarach kleszczy – 2 różniące się wielkością końcówki służą odpowiednio do usuwania larw/nimf oraz okazów dorosłych. Zastosowanie przyrządu ułatwia samodzielne usunięcie kleszcza i ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.

 • Zastosowanie wyrobu powoduje zamrożenie i zahamowanie wydzielania zakaźnej śliny przez żerującego kleszcza.

 • Zastosowana technologia APRF (Anti-Parasite Removal Film) tworzy trwałą powłokę, która zapobiega uszkodzeniu kleszcza podczas jego usuwania, co minimalizuje ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym.

 • Dołączony do zestawu przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick ułatwia sprawne i bezpieczne usunięcie pasożyta, co dodatkowo ogranicza  możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.

Sposób użycia

W celu ograniczenia ryzyka transmisji zakaźnych drobnoustrojów żerujące kleszcze należy usuwać tak szybko jak to jest możliwe.

Krok 1: Zamrażanie żerującego kleszcza

Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy aktywować aplikator poprzez jego 2 krotne naciśnięcie. Aplikator działa pod każdym kątem.

 • Odpiąć przyrząd do usuwania kleszczy od aplikatora.

 • Odbezpieczyć aplikator poprzez przekręcenie pierścienia z pozycji zamkniętej do otwartej.

 • Przyłożyć dyszę aplikatora do kleszcza.

 • Nacisnąć przycisk aplikatora do oporu, aby uwolnić pełną dawkę* preparatu. Czas między dawkami nie powinien być dłuższy niż 3 sekundy.

 • Po wykonanym zabiegu należy zabezpieczyć aplikator poprzez przekręcenie pierścienia z pozycji otwartej do zamkniętej.

* Liczba dawek zależy od wielkości kleszcza.

Liczba dawek

Końcówka

Larwa (0.8 mm) kleszcza pospolitego

2

A

Nimfa (1,5 mm) kleszcza pospolitego

2

A

Samica (ok. 3,5 mm) kleszcza pospolitego

3

B

Samica (ok. 5 mm) kleszcza łąkowego

3

B

Zabieg usuwania żerującego kleszcza należy wykonać bardzo starannie, korzystając z odpowiednio wybranej końcówki (A lub B) przyrządu. Wybór końcówki przyrządu należy dostosować do rozmiaru żerującego kleszcza (larwa/nimfa lub samica).

Krok 2: Usuwanie zamrożonego kleszcza

W celu usunięcia zamrożonego kleszcza w sposób zgodny z zaleceniami medycznymi należy użyć przyrządu do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick. Zastosowanie przyrządu zgodnie z instrukcją używania ułatwia samodzielne usunięcie nieuszkodzonego kleszcza i ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywanego zabiegu.

 • Przy pomocy odpowiednio dobranej końcówki przyrządu do usuwania kleszczy należy mocno uchwycić przyczepionego kleszcza jak najbliżej powierzchni skóry.

 • Zdecydowanym ruchem ku górze wyciągnąć kleszcza.

 • Sprawdzić, czy w miejscu wkłucia nie pozostały fragmenty ciała kleszcza.

 • Dokonać utylizacji usuniętego kleszcza lub umieścić w probówce celem wykonania badań diagnostycznych.

 • Należy zdezynfekować narzędzia użyte do zabiegu. Dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować.

UWAGA!

Nieostrożne wykonanie zabiegu może spowodować rozerwanie kleszcza i zwiększyć ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym. W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z kleszczem zaleca się wykonywanie zabiegu w rękawicach ochronnych.

Przeciwwskazania

 • Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia. W przypadku stosowania wyrobu u dzieci zabieg należy przeprowadzać pod kontrolą osoby dorosłej.

 • Nie stosować na skórę zmienioną chorobowo.

 • Nie stosować w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek składnik wyrobu.

Ostrzeżenia

 • W przypadku późnego zauważenia żerującego pasożyta następuje trwałe umocowanie narządów gębowych, co utrudnia jego usuwanie. Pozostałe w skórze fragmenty ciała kleszcza powinien usuwać lekarz. W celu ograniczenia ryzyka transmisji zakaźnych drobnoustrojów żerujące kleszcze należy usuwać tak szybko, jak to jest możliwe.

 • W przypadku jeżeli kleszcz jest wszczepiony w miejscu uniemożliwiającym jego samodzielne usunięcie (okolice pachwiny, pachy, za małżowinami usznymi, dół podkolanowy), zaleca się, aby zabieg został wykonany przy pomocy osób trzecich.

 • Po wykonanym zabiegu usunięcia kleszcza należy obserwować miejsce wkłucia przez kilka tygodni. Wystąpienie miejscowego lub ogólnego stanu zapalnego może być następstwem przekazania czynników zakaźnych przez pasożyta. W przypadku wystąpienia gorszego samopoczucia, gorączki lub pojawienia się rumienia wędrującego, który jest charakterystyczny dla boleriozy, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

 • Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji używania.

 • Unikać kontaktu wyrobu z oczami, okolicami oczu, błonami śluzowymi ust i nosa oraz okolicami intymnymi.

 • Nie wdychać.

 • Zastosowanie zbyt dużej dawki wyrobu może spowodować zaczerwienienie skóry. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu, a następnie przemyć skórę dużą ilością ciepłej (nie gorącej!) wody i osuszyć.

 • W razie utrzymujących się zmian na skórze (zbielenie lub zaczerwienienie, obrzęk, ból) należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

 • Czynniki zakaźne mogą być przenoszone do krwi żywiciela już w pierwszych godzinach po wszczepieniu kleszcza. Zwykle jednak ryzyko transmisji zarazków znacznie wzrasta po 24 godzinach od ataku. Zarażenie może również nastąpić w drodze kontaktu z płynami ustrojowymi rozerwanego kleszcza.

 • Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Zawartość:

Wyrób zawiera 60 dawek, które pozwalają na bezpieczne usunięcie do 20 kleszczy. Preparat do zamrażania kleszczy Kick The Tick o składzie: izoheksadekan, mirystynian izopropylu, 1,1,1,2-tetrafluoroetan.