Wczytuję dane...
Producent: Hydrex
Przejdź do pełnego opisu produktu

Test Helicobacter (Z Krwi) Hydrex to produkt, umożliwiający wykrycie bakterii Helicobacter pylori, która może zasiedlać żołądek, powodując m.in. wrzody trawiennie i zapalenie żołądka. Badanie jest również pomocne w wykryciu wrzodów żołądka i dwunastnicy. Test przesiewowy z krwi można wykonać w domu, zaleca się jego powtarzanie raz do roku.

Test Helicobacter należy przeprowadzać profilaktycznie lub jeśli w najbliższym otoczeniu jest osoba, u której stwierdzono obecność bakterii Helicobacter pylori. Wskazaniem do wykonania testu są również następujące symptomy:

  • wydłużające się zaburzenia trawienne i kłopoty z prawidłowym wypróżnieniem;

  • częste wzdęcia i bóle żołądka;

  • uczucie ciężkości.

Działanie

Helicobacter TEST wykrywa przeciwciała IgG swoiste dla bakterii Helicobacter pylori. Przeciwciała te występują w organizmie człowieka zakażonego bakterią Helicobacter pylori. Helicobacter TEST jest testem skriningowym. Oznacza to, że uzyskany tym testem wynik podaje jedynie czy przeciwciała anty-H. pylori są we krwi obecne czy nie, test nie podaje poziomu tych przeciwciał. Helicobacter TEST jest pomocny w diagnozowaniu dolegliwości żołądkowo-jelitowych spowodowanych obecnością bakterii Helicobacter pylori w organizmie człowieka.

Sposób użycia

Test należy wyjąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania. Obecny w opakowaniu środek pochłaniający wilgoć należy wyrzucić do domowych śmieci.

Przed wykonaniem badania należy przygotować środek do dezynfekcji opuszki palca (np. wacik nasączony 70% alkoholem), kawałek papierowego ręcznika oraz zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.

Wyjmij z aluminiowej kopertki płytkę testową i umieść ją na poziomej, czystej powierzchni. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci. Badanie powinno być wykonane w ciągu godziny od otwarcia kopertki. Wyjmij z opakowania nakłuwacz, przy pomocy którego będzie nakłuty palec oraz małą plastikową pipetkę, która będzie potrzebna do pobrania krwi z palca.

Delikatnie pomasuj nakłuwany palec przez minimum 30 sekund (zwykle nakłuwa się palec środkowy lub serdeczny). Zdezynfekuj opuszkę palca środkowego lub serdecznego.

Po dezynfekcji odczekaj 30-60 sekund do całkowitego wyschnięcia skóry. Zdejmij z nakłuwacza przezroczystą nasadkę. Nakłuwacz jest gotowy do użycia. Przyłóż nakłuwacz  otwartą częścią do bocznej części zdezynfekowanej opuszki palca tak, aby ściśle on do niej przylegał i dociśnij go do usłyszenia charakterystycznego „klik”. Palec został nakłuty.

Opuść rękę z nakłutym palcem w dół, aby uformowała się duża i pełna kropla krwi. Aby to ułatwić, możesz dodatkowo nakłuty palec ucisnąć kilka razy z obu stron tak, jak to pokazano na ilustracji. Trzymając pipetkę w pozycji poziomej, zbliż jej końcówkę do kropli krwi. Nie ściskaj przy tym ani samej pipetki, ani opuszki palca. Pod wpływem sił kapilarnych krew zacznie wpływać do pipetki. Pipetkę trzymaj przytkniętą do kropli tak długo, aż krew wypełni ją do czarnej kreski.

Unikaj powstania pęcherzyków powietrza. Ściskając pipetkę, wprowadź całą jej zawartość do okrągłego okienka na płytce testowej. Odczekaj, aż krew zostanie całkowicie wchłonięta. Odkręć nakrętkę buteleczki z roztworem i nie zwlekając wprowadź do okrągłego okienka na płytce testowej 3 pełne krople roztworu. Odczytaj wynik testu w czasie 15 minut od momentu dodania roztworu.

Nie bierz pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 30 minut. Pozostałą w pojemniku resztę roztworu wylej do toalety i spłucz wodą. Po odczytaniu wyniku, test i pusty pojemnik wyrzuć do domowych śmieci.

Ostrzeżenia

Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki i doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej. Przed badaniem należy umyć ręce mydłem w ciepłej wodzie (aby zwiększyć ukrwienie palca, który będzie nakłuwany) i dokładnie je wysuszyć. Nie jest wymagane, aby przed wykonaniem badania być na czczo. Badanie należy wykonać ściśle przestrzegając poniższej instrukcji.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...