Wczytuję dane...
Producent: Hydrex
Przejdź do pełnego opisu produktu

Domowe Laboratorium, Helicobacter Antygen Test to przeznaczony do domowego użytku, szybki i prosty test do wykrywania antygenów Helicobacter pylori w kale. Badanie to powinny wykonać osoby, które obserwują u siebie dolegliwości jelitowo-żołądkowe.

Ze względu na rodzaj próbki, test jest szczególnie polecany do wykonywania u dzieci. Helicobacter Antygen Test jest zalecany również do oceny skuteczności terapii leczniczej przeprowadzanej w celu usunięcia bakterii z organizmu.

Działanie

Zasada działania tego testu opiera się na reakcji antygen-przeciwciało. Naniesione na membranę testu, w procesie produkcji, przeciwciała monoklonalne anty - H. pylori reagują z bakterią H. pylori obecną w badanym kale. Wynik testu odczytuje się w postaci barwnych prążków na płytce testowej w czasie 10 minut.

Sposób użycia

Uwagi dotyczące wykonania badania:

 • Kał do badania może być pobrany o dowolnej porze dnia do dowolnego naczynia, uprzednio dokładnie umytego i wysuszonego.

 • Kał do badania nie powinien być pobierany w trakcie przyjmowania antybiotyków, inhibitorów pompy protonowej czy preparatów bizmutu, ponieważ środki te hamują wydalanie bakterii H. pylori.

 • Badanie należy wykonać zaraz po pobraniu kału. Nie pozostawiać próbek kału w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas.

Wykonać badanie ściśle przestrzegając poniższej instrukcji:

Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki i doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej.

Pobranie kału do badania

Weź do ręki pojemnik do pobierania próbek kału w taki sposób, aby niebieska nakrętka była na górze, a biała na dole. Odkręć niebieską nakrętkę i za pomocą aplikatora umieszczonego w tej nakrętce pobierz próbkę do badania.

Aby pobrać próbkę do badania należy „wkręcić” końcówkę aplikatora w trzy różne miejsca badanego kału na głębokość ok. 1 cm.

Należy przy tym zwrócić uwagę, aby kał pokrywał powierzchnię aplikatora tylko cienką warstwą.

Uwaga: Zbyt duża ilość kału na aplikatorze wprowadzona później do pojemnika z roztworem może dać nieważny wynik testu.

Aplikator z pobraną w powyższy sposób próbką kału wprowadź z powrotem do pojemnika z roztworem ekstrakcyjnym, szczelnie zakręć i energicznie potrząśnij w celu dokładnego wymieszania.

Wykonanie badania

 • Wyjmij płytkę testową z aluminiowej kopertki i umieść ją na poziomej powierzchni.

 • W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.

 • Badanie powinno być wykonane w ciągu godziny.

 • Trzymając pojemnik do pobierania próbek tak, jak poprzednio (niebieska nakrętka na górze, biała na dole) odkręć tym razem białą nakrętkę, która zabezpiecza końcówkę pojemnika przed przypadkowym odłamaniem.

 • Energicznie potrząśnij pojemnikiem, aby dokładnie wymieszać próbkę kału z płynem. Następnie chwytając przez chusteczkę higieniczną za końcówkę pojemnika, odłam ją.

 • Ściskając ścianki pojemnika nakropl 3 pełne krople roztworu do okrągłego okienka na płytce testowej. W czasie nakraplania nie dotykaj końcówką do płytki testowej.

 • Zacznij odmierzać czas.

 • Odczytaj wynik testu po czasie 10 minut. Wyniki silnie dodatnie mogą być odczytane wcześniej.

 • Nie należy brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 20 minut.

 • Pozostałą w pojemniku na próbki resztę płynu należy wylać do toalety i spłukać wodą. Po odczytaniu wyniku, test i pusty pojemnik należy wyrzucić do domowych śmieci.

Interpretacja wyniku testu

 • Wynik ujemny

W okienku wynikowym pojawia się tylko jedna linia: prążek kontrolny C.

Prążek testowy T nie pojawia się.

W badanej próbce kału nie wykryto bakterii Helicobacter pylori.

 • Wynik dodatni

W okienku wynikowym pojawiają się dwa zabarwione na różowo prążki: kontrolny C i testowy T.

W badanej próbce kału wykryto bakterie Helicobacter pylori.

Intensywność zabarwienia prążka testowego T nie ma znaczenia.

Prążek testowy T może być silniejszy, taki sam lub słabszy niż prążek kontrolny C. Nawet bardzo słaby prążek T należy interpretować jako dodatni wynik testu.

 • Wynik nieważny

W okienku wynikowym nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T.

W takim przypadku nie ma możliwości interpretacji wyniku testu i badanie należy powtórzyć z nowej próbki kału i używając nowego testu.

Ostrzeżenia

 • Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.

 • Opakowanie Helicobacter Antygen Test należy przechowywać w temperaturze 2 - 30°C. Nie zamrażać.

 • Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.

 • Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.

 • Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.

 • Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.

 • Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:

Opakowanie Helicobacter Antygen Test zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania jednego badania na obecność antygenów Helicobacter pylori w kale:

 • 1 aluminiowa szczelnie zamknięta kopertka, w której znajduje się: 1 płytka testowa i 1 środek pochłaniający wilgoć

 • 1 pojemnik z roztworem ekstrakcyjnym i z aplikatorem do pobierania próbek kału

 • 1 instrukcja używania wyrobu

Należy przygotować zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu i chusteczkę higieniczną pomocną przy odłamywaniu końcówki w pojemniku do próbek kału.

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...