Wczytuję dane...
Przejdź do pełnego opisu produktu

Opis

Levopront to lek wskazany w objawowym leczeniu kaszlu.

Skład

Substancją czynną leku jest lewodropropizyna. 10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny.
Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, substancja poprawiająca smak i zapach wisniowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Stosowanie u dzieci

  • 10-20 kg: 3 ml syropu 3 razy na dobę;
  • 20-30 kg: 5 ml syropu 3 razy na dobę.

Osoby dorosłe

  • 10 ml syropu do 3 razy na dobę.

Sposób użycia:
Lovopront należy stosować doustnie, 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin. Do butelki z syropem dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć m.in. 3, 5, i 10 ml.

Leczenie należy kontynuować do czasu ustapienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

 

Działanie

Lewodropropizyna - substancja czynna leku Levopront charakteryzuje się głównie obwodowym (o punkcie uchwytu w oskrzelach i tchawicy) działaniem przeciwkaszlowym oraz działaniem przeciwuczuleniowym i znoszącym skurcz oskrzeli; u zwierząt stwierdzono także działanie miejscowo znieczulające leku. Wiele dowodów eksperymentalnych wskazuje na jej skuteczność kliniczną w hamowaniu kaszlu o różnym pochodzeniu, jak np. kaszel w przebiegu raka płuca, kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych czy krztusiec.

Lewodropropizyna szybko wchłania się po doustnym podaniu u ludzi i ulega szybkiej dystrybucji w organizmie. Lek wydalany jest głównie z moczem, w postaci niezmienionej oraz w postaci metabolitów.

Wskazania

Levopront wskazany jest w objawowym leczeniu kaszlu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Levopront
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek),
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.  
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:  
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, reakcje skórne. Opisano pojedynczy przypadek epidermolizy (odwarstwienie się naskórka) ze skutkiem śmiertelnym.
Zaburzenia żołądka i jelit: bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka. Opisano dwa pojedyncze przypadki - odpowiednio - zapalenia języka i aftowego zapalenia jamy ustnej z gorączką. U jednej osoby stwierdzono cholestatyczne zapalenie wątroby. Opisano także pojedynczy przypadek śpiączki hipoglikemicznej - u pacjentki w podeszłym wieku przyjmującej jednocześnie doustne leki hipoglikemizujące.
Zaburzenia ogólne: reakcje alergiczne w tym natychmiastowe, ogólne złe samopoczucie. Zgłaszano pojedyncze przypadki uogólnionego obrzęku, omdleń i osłabienia.
Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie. Opisano pojedynczy przypadek wystąpienia drgawek kloniczno-tonicznych (tzw. duży napad padaczkowy) oraz napadu typu petit mal (tzw. mały napad padaczkowy, bezdrgawkowy).
Zaburzenia serca: kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego. W pojedynczym przypadku opisano zaburzenia rytmu serca w postaci bigeminii przedsionkowej.
Zaburzenia psychiczne: drażliwość, senność, depersonalizacja.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródplersia: duszność, kaszel, obrzęk błony śluzowej układu oddechowego.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: astenia i osłabienie kończyn dolnych.

Opisano kilka przypadków obrzęku powiek, które w większości można uznać za obrzęk naczyniowo-nerwowy, biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie pokrzywki.

Stwierdzono pojedynczy przypadek rozszerzenia źrenic oraz utratę zdolności widzenia u jednej osoby. W obu przypadkach objawy ustąpiły po odstawieniu leku.

U jednego noworodka opisano senność, obniżenie napięcia mięśni oraz wymioty, co przypisano przedostaniu się do organizmu dziecka lewodropropizyny zażywanej przez karmiącą piersią matkę. Objawy pojawiły się po karmieniu i ustąpiły spontanicznie po ominięciu kilku karmień (piersią).

Reakcje niepożądane miały ciężki przebieg tylko sporadycznie. Należą do nich niektóre przypadki reakcji skórnych (pokrzywka, świad), wspomniany już przypadek zaburzeń rytmu serca, przypadek śpiączki hipoglikemicznej oraz kilka reakcji alergicznych/anafilaktycznych, w postaci obrzęku, duszności, wymiotów i biegunki. Jeden przypadek epidermolizy, który wystąpił u pacjentki w podeszłym wieku leczonej jednocześnie kilkoma lekami, zakończył się zgonem.

Stosowanie leku Levopront zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce dla pacjenta zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

  • Przed rozpoczęciem stosowania leku Levopront należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
  • Leki przeciwkaszlowe to leki objawowe i można je stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel.

 Pacjenci w podeszłym wieku
Wobec dowodów na zmiany wrażliwości na wiele leków u osób w podeszłym wieku, w tej grupie pacjentów należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania lewodropropizyny.

Dzieci
Działanie leku u dzieci poniżej 24 miesiąca życia nie zostało dokładnie zbadane, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w każdym przypadku stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 35 ml/min.).

Lek levopront zawiera sacharozę, etylu parahydrobenzoesan i metylu parahydrobenzoesan.
10 ml syropu Levopront zawiera 4 g sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera parahydroksybenzoesany, może powodować reakcje alergiczne (możliwe są reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

  • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
  • Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Ze względu na brak informacji o wpływie posiłków na wchłanianie leku, zaleca się jego zażywanie między posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Badania na zwierzętach wykazały, że lewodropropizyna przenika przez barierę łożyskową i jest obecna w mleku. W związku z tym lek jest przedwskazany u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę a także w okresie karmienia piersią.

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...