loadingimg

Wczytuję dane...
średnia: 0.0  ocen: 0
Dotacje unijne - jak pozyskać środki dla firmy
 • Producent: infor
 • Waga produktu: 0.22 kg
  •  
  • poprzedni
  • następny
  •  
7,70 EUR
 • Opis produktu
 • Dane techniczne
 • Opinie Klientów
? Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy ? 1. Priorytetowe inwestycje
? 2. Aplikowanie o środki unijne ? 2.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
? 2.1.1. Nabory projektów
? 2.2. Program Operacyjny Polska Wschodnia
? 2.3. Regionalne programy operacyjne
? 2.4. Formalne zasady aplikowania o środki unijne

? 3. Wydatki kwalifikowalne ? 3.1. Ocena kwalifikowalności wydatku

? 4. Rozliczanie środków unijnych – obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie ? 4.1. Realizacja projektu w terminie i zgodnie z zakresem przedmiotowym projektu – wskaźniki produktu i rezultatu
? 4.2. Zmiany w projekcie
? 4.3. Obowiązki sprawozdawcze – wniosek o płatność
? 4.4. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wszystkich operacji gospodarczych
? 4.5. Obowiązki informacyjno-promocyjne

? 5. Zwrot środków unijnych ? 5.1. Zwrot dofinansowania w całości
? 5.2. Korekty finansowe
? 5.2.1. Stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku o płatność
? 5.2.2. Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku o płatność
? 5.2.3. Obliczanie wysokości korekty finansowej
? 5.2.4. Korekty związane z nieprawidłowościami w obszarze udzielania zamówień

? 6. Obowiązki beneficjenta w okresie trwałości projektu ? 6.1. Zapewnienie dostępności dokumentów
? 6.2. Monitorowanie podwójnego finansowania
? 6.3. Realizacja i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu
? 6.4. Zachowanie trwałości projektu
? 6.5. Zapewnienie działań informacyjno-promocyjnych
? 6.6. Uczestnictwo w procesie oceny projektu (ewaluacji)

? 7. Kontrola w projektach – rodzaje kontroli i instytucje kontrolne (polskie i unijne) ? 7.1. Weryfikacja wydatków
? 7.2. Kontrola na zakończenie realizacji projektu
? 7.3. Kontrola trwałości projektu
? 7.4. Wizyty monitoringowe

? 8. Załączniki ? Załącznik 1. Wniosek o dofinansowanie PO IR
? Załącznik 2. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR
? Załącznik 3. Wzór wniosku o płatność dla Beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
? Załącznik 4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla Beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
  • Autor: 
  • Format: 
  • 20.0x29.5cm
  • ISBN: 
  • 9788374407908
  • Objętość: 
  • 100
  • Oprawa: 
  • Miękka
  • Rok wydania: 
  • 2016
  • Tematyka: 
  • Prawo Książki dla praktyków
  • Wydanie: